Vissza a főoldalra

Ügyrendi Bizottság 

Beosztás

Név

Elnök

Széplábi Ferenc

Képviselő tagok

 Dr. Lóderer Alajos

 Juhász Ervin

 
 
 
 


  Feladat, és hatáskörei:
  • - figyelemmel kíséri az SZMSZ hatályosulását,
  • - ellenőrzi a képviselőtestületi határozatok és rendeletek végrehajtását,
  • - ellenőrzi a bizottságok működését,
  • - ellenőrzi a bizottság döntéseinek végrehajtását,
  • - kivizsgálja az önkormányzati képviselői és a polgármesteri összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést,
  • - nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatát,
  • - lebonyolítja a titkos szavazást,
  • - állást foglal a közigazgatási hivatal törvényességi ellenőrzése körében tett felhívásáról,
  • - közreműködik a képviselőtestület hivatalának szervezeti felépítésére vonatkozó javaslatok kidolgozásában,
  • - a képviselőtestület hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyek előterjesztéseinek előkészítése.


Felhasználónév:
Jelszó: